Mes

Senovinių automobilių asociacija "Seni kibirai" – tai pelno nesiekianti žmonių bendruomenė, turinti vienodų tikslų ir pomėgių. Visus mus vienija bendras interesas senai technikai ir automobiliams. Veiklą pradėjome 2012 m. liepos mėnesį, tačiau asociacija įsteigta 2013 m. kovo 7 d.

Mūsų tikslai

- Vienyti senovinės technikos mylėtojus, skatinti jų bendruomeniškumą.
- Organizuoti senovinių transporto priemonių parodas, konkursus ir kitus renginius.
- Rūpintis senovinės technikos propagavimu Lietuvoje.
- Skatinti domėjimąsi senovinėmis transporto priemonėmis, jų istorija.
- Populiarinti Klaipėdos kraštą kaip bendruomenišką visuomenę.
- Plėtoti ryšius su kitais automobilių, bei kitų transporto priemonių klubais Lietuvoje ir užsienyje.

SAA "Seni kibirai"